NEWS

*2022年前半の予定*
2月 個展(兵庫県)
3月中頃 雰囲気にがおえ屋さん(大阪)
5月後半-6月 個展(大阪)

©︎2021 mizobatasaki